Горива

Фирма САКСА предлага на петролните си бази основните видове течни горива.

Експедирането на горивата с транспорт на клиента се извършва при облекчена административна процедура, без да се изисква авансово плащане.

Изпълнението на заявките, когато горивата се транспортират от фирма САКСА, става в рамките на 48 часа от получаване на заявката.

Фирмата предлага гъвкаво ценообразуване съобразено с потреблението и срока на плащане.

За актуална информация относно ценообразуване на моторни горива за въоръжените сили на страните членки на НАТО/Американската армия натисни ТУК.

Базисна цена за София в български лева, валидна от 19.10.2017 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л

858.00

710 0

1568.00

313.60 1881.60
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 936.00 710 0 1646.00

329.20

1975.20
Бензин А100LL 1000 л 2890.00 830 0 3720.00 744.00 4464.00
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

862.00

646 0 1508.00

301.60

1809.60
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 905.00 646 0 1551.00 310.20

1861.20

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Газьол 0.1% сяра за ПКЦ 1000 л 862.00 646 0 1508.00 301.60

1809.60

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 862.00 646 0 1508.00 301.60

1809.60

Котелно гориво до 1% сяра 1000кг 780.00 400 0 1180.00 236.00

1416.00

Биодизел тип Б100 1000 л 1935.00 646 0 2581.00 516.20

3097.20

Jet A1 - за вътрешен пазар 1000 л 960.00 646 0 1606.00 321.20

1927.20

Авиационен керосин Jet A1 с код по НАТО F-35 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 702.21 646 194.00 1542.21

308.44

1850.66

Специално дизелово гориво с код по НАТО F-54 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 731.21 646 177.00 1554.21 310.84

1865.06

Автомобилен бензин А95Н с код по НАТО F-67 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 696.72 710 150.00

1556.72

311.34

1868.07

Дизелово гориво за плавателни съдове с код по НАТО F-75 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 696.45 646 167.00

1509.45

301.89

1811.34

Газьол за ПКЦ 0.1% сяра за отопление - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 696.45 646 127.00

1469.45

293.89

1763.34

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Базисна цена за Русе в български лева, валидна от 19.10.2017 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л 862.00 710 0 1572.00 314.40 1886.40
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 936.00 710 0 1646.00 329.20 1975.20
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

862.00

646 0

1508.00

301.60

1809.60
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 905.00 646 0 1551.00 310.20

1861.20

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 862.00 646 0 1508.00 301.60 1809.60

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Заявка за горива

Заявка за горива под РОПА

Заявка за горива за ОАКП

Декларация за произход на парични средства