Горива

Фирма САКСА предлага на петролните си бази основните видове течни горива.

Експедирането на горивата с транспорт на клиента се извършва при облекчена административна процедура, без да се изисква авансово плащане.

Изпълнението на заявките, когато горивата се транспортират от фирма САКСА, става в рамките на 48 часа от получаване на заявката.

Фирмата предлага гъвкаво ценообразуване съобразено с потреблението и срока на плащане.

За актуална информация относно ценообразуване на моторни горива за въоръжените сили на страните членки на НАТО/Американската армия натисни ТУК.

Базисна цена за София в български лева, валидна от 16.12.2017 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л

891.00

710 0

1601.00

320.20 1921.20
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 959.00 710 0 1669.00

333.80

2002.80
Бензин А100LL 1000 л 2890.00 830 0 3720.00 744.00 4464.00
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

904.00

646 0 1550.00

310.00

1860.00
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 954.00 646 0 1600.00 320.00

1920.00

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 924.00 646 0 1570.00 314.00

1884.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 974.00 646 0 1620.00 324.00

1944.00

Газьол 0.1% сяра за ПКЦ 1000 л 904.00 646 0 1550.00 310.00

1860.00

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 904.00 646 0 1550.00 310.00

1860.00

Котелно гориво до 1% сяра 1000кг 812.00 400 0 1212.00 242.40

1454.40

Биодизел тип Б100 1000 л 1935.00 646 0 2581.00 516.20

3097.20

Jet A1 - за вътрешен пазар 1000 л 987.00 646 0 1633.00 326.60

1959.60

Авиационен керосин Jet A1 с код по НАТО F-35 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 776.55 646 194.00 1616.55

323.31

1939.86

Специално дизелово гориво с код по НАТО F-54 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 780.51 646 177.00 1603.51 320.70

1924.22

Автомобилен бензин А95Н с код по НАТО F-67 - (за армии, членки на НАТО)

1000 л

745.80 710 150.00

1605.80

321.16

1926.95

Дизелово гориво за плавателни съдове с код по НАТО F-75 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 764.20 646 167.00

1577.20

315.44

1892.63

Газьол за ПКЦ 0.1% сяра за отопление - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 764.20 646 127.00

1537.20

307.44

1844.63

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Базисна цена за Русе в български лева, валидна от 16.12.2017 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л 894.00 710 0 1604.00 320.80 1924.80
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 959.00 710 0 1669.00 333.80 2002.80
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

904.00

646 0

1550.00

310.00

1860.00
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 954.00 646 0 1600.00 320.00

1920.00

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 924.00 646 0 1570.00 314.00

1884.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 974.00 646 0 1620.00 324.00

1944.00

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 904.00 646 0 1550.00 310.00 1860.00

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Заявка за горива

Заявка за горива под РОПА

Заявка за горива за ОАКП

Декларация за произход на парични средства